Ber Ina

Ask me anythingNext pageArchive

"I ako me ikada budu pitali šta je najvrijednije što sam imala u životu, znam šta ću da im odgovorim. To nisu parfemi, nisu dijamanti ni zlato. Najvrijednije što sam imala su bile jedne smeđe oči, jedne tople ruke i jedan zagrljaj u koji sam se savršeno uklapala."

-

(Source: anaworldma, via jedna-si-jedina)